Vrijdag ondertekening City Deal Health Hub

De regio Utrecht wil haar positie als ‘health hub’ versterken en heeft daarvoor afspraken gemaakt met het Rijk. Onder de noemer Healthy Urban Living stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Utrecht hun strategie op elkaar af en werken aan een grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven. Vrijdag 27 mei ondertekenen deze partijen tijdens de Campus Party in Utrecht de City Deal Health Hub.

 Kern van deze City Deal is het inventariseren van knellende wet- en regelgeving. Ook voorzien de afspraken in het opzetten van pilots voor een regelarme of -vrije aanpak en de toepassing van bewezen innovatieve technologieën voor de ontwikkeling van een gezonde stad.

De ondertekening vindt vrijdagmiddag plaats tijdens een bijeenkomst in het Utrecht Region Paviljoen op de Campus Party 2016 op de Jaarbeurs Utrecht, waar de verschillende onderdelen van de City Deal worden toegelicht via korte pitches.

Het is de achtste City Deal die in het kader van de Agenda Stad wordt ondertekend.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *