City Deal: ‘Vooral belangrijk om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie’

Edwin van der Strate is manager klimaatadaptatie bij Tauw. Edwin hielp in 2016 samen met zijn collega’s Annemieke Nijhoff en Han de Wit bij het opzetten van de City Deal Klimaatadaptatie. We zijn benieuwd hoe hij sindsdien de rol van Tauw als samenwerkingspartner kleur geeft. Een kort vraaggesprek met een bevlogen vakspecialist.

Was het sluiten van de City Deal een belangrijk resultaat?
“Nadat ik me begin 2016 met alle partners druk heb gemaakt om tot een City Deal Klimaatadaptatie te komen en daar in het voorjaar de handtekeningen onder stonden, voelde het alsof we even achterover konden leunen. Maar niets was minder waar: wie A zegt moet ook B zeggen. Eerlijk gezegd was het best zoeken in de thema’s waarin ik actief ben naar de juiste werkwijze en wat we nu echt met elkaar willen bereiken. Dat kostte veel energie en het nodige geduld van iemand die nogal resultaatgericht is. Als ik echter kijk naar waar we nu staan, dan vind ik dat we écht stappen hebben gezet.”

Edwin van der Strate. Foto: Tauw.

Edwin van der Strate. Foto: Tauw.

Kan je aangeven wat dat resultaat voor jezelf is?
“De City Deal heeft mij tot het inzicht gebracht dat het vooral belangrijk is om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie en te leren door te doen, en dan waar nodig bij te sturen. Dat ‘doen’ pakken we onder meer op bij de klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling van het stationsplein in Amersfoort. Maar je kunt meer doen dan enkel tijdens de werkdag, want naast professional zijn wij allen óók burger. Gewoon beginnen! Gestimuleerd door het thema maatschappelijke initiatieven ben ik als ‘Deventernaar’ gestart met een afkoppelinitiatief genaamd regenwaterambassadeurs. Samen met gemeente en waterschap hebben we nu al een kleine 50 enthousiaste ambassadeurs! Dat geeft energie en saamhorigheid, waardoor we in staat zijn om de vragen en dilemma’s die zich telkens weer voordoen het hoofd te bieden.”

De City Deal is bedoeld om stedelijke partijen op nationaal niveau beter te ondersteunen. Kan je aangeven wat je hiervan verwacht?
“Er is op nationaal niveau veel in beweging, denk aan de uitwerking van de Nationale Adaptatiestrategie en het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In beide trajecten kunnen we onze ervaringen veel gerichter en met meer ‘gewicht’ inbrengen dankzij de City Deal. Daarmee hebben we ook meer invloed op de wijze waarop ruimtelijke adaptatie de komende jaren uitgewerkt gaat worden.”

Heb je nog een hartenkreet die je wilt delen?
“Laten we vooral ‘al doende’ leren en ervaringen delen!”

Dit interview is oorspronkelijk gepubliceerd op de website van de City Deal Klimaatadaptatie.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *