In Den Haag werken gemeente, Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Universiteit Leiden al jaren in stadslabs in de wijken. Annet van Otterloo zorgt als Stadsmakelaar sinds begin dit jaar voor de verbinding en kennisdeling tussen al die initiatieven. Er is de ...
Bij de opening van het studiejaar begin deze maand kondigde voorzitter Henk Pijlman aan dat de Hanzehogeschool Groningen verder gaat als een Engaged University. Dat betekent geen zelfbedacht onderzoek meer, maar onderzoek omdat de maatschappij dat wil. Vanaf dag één zullen de studenten ...
Drie jaar geleden ging Dordrecht aan de slag met de City Deal 'Waarden van Groen en Blauw in de Stad'. Als pilotproject werd het Sterrenburg-park gekozen. Wat ooit een beetje een no-go area was is nu een baken van groen en sociale cohesie midden tussen de woonwijken. Wethouder Marco ...
Frans Swinkels (gemeente Tilburg) en Lisette de Bie (ministerie van JenV) trekken als directeuren samen aan de City Deal Zorg voor Veiligheid in de Stad, onderdeel van het traject Zorg en veiligheid. In zes pilots leren gemeenten hoe ze beter dader- en slachtofferschap kunnen voorkomen. ...
Risicostudenten meenemen in een ontwikkelde aanpak voor excellente studenten, de Saxion Honours Approach. Programmadirecteur Marike Lammers van de Saxion Top Talent programma’s gaat daar met haar team mee aan de slag. Ze kreeg daarvoor een Comenius Leadership Fellow beurs van 250.000 ...
In Nijmegen werken gemeente, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en ROC samen aan een aantal thema’s. Het afgelopen jaar stond het thema Integrale wijkaanpak centraal. Kim Hoeks, adviseur strategie bij de gemeente vertelt over de succesvolle projecten daarbij. ...
De Universiteit van Amsterdam (UvA) is bezig met de ontwikkeling van Zichtbare Leerlijnen Creator (ZLC), een webapplicatie waarmee studenten meer controle krijgen over hun leerproces. Ook goed voor de vaardigheden die nodig zijn in de vele projecten van de City Deal Kennis Maken, stelt ...
Dit jaar zijn de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en het Radboudumc gestart met de eerste projecten voor interprofessioneel samenwerken en opleiden (IPE). Hierin leren ze over en met studenten uit de andere zorg- en welzijnsopleidingen de fijne kneepjes van interprofessionele ...
Het begon drie jaar geleden in Utrecht als evenement waar stedelijke professionals leren van elkaars aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven als verdichting, verduurzaming en sociale cohesie. Inmiddels is de Dag van de Stad een begrip geworden. Dit jaar verwelkomt Den Haag op 28 oktober in ...
Marc Noordhoek is vanuit BZK trekker van de City Deal Zicht op Ondermijning. De City Deal kwam door de complexiteit van het vraagstuk - slim datagebruik om ondermijning en georganiseerde misdaad beter te kunnen voorspellen - en de uiteenlopende vraagstukken in de deelnemende steden, wat ...

Onze Partners