Van zorgorganisaties, gemeenten tot bedrijfsleven. Fontys werkt steeds meer samen met het werkveld in talloze professionele werkplaatsen (PW). Wat komt er kijken bij deze rijke leeromgevingen? Om niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden werkt het WIN-project aan een instrumentarium ...
Waarom elke dag in de file staan als je ook via het water de stad Utrecht in kan? Of naar werk reizen als je het kantoor naar je eigen wijk kan brengen? Studenten van de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en ROC Midden-Nederland bedachten samen een aantal innovatieve oplossingen ...
De Universiteit van Twente wil de samenleving versterken met duurzame oplossingen. Daarnaast wil ze de ultieme people-first technische universiteit van Nederland worden. Die ambities staan in de nieuwe strategie en visie
Een maandelijks abonnement op energiebesparende maatregelen. Dat is wat de City Deal Woningabonnement voor ogen heeft voor huiseigenaren. Deze financiering koppelen aan een woning blijkt echter lastiger vorm te geven dan gedacht. Toch zitten ...
De enorme bouwopgave dwingt gemeenten tot het maken van lastige keuzes: ga je binnen of buiten de stad bouwen? Ofwel: ga je de hoogte of het groen in? En wat betekent dit voor de leefbaarheid? Tijdens de Dag van de Stad werd hierover heftig gedebatteerd onder leiding van Roderik van ...
Van armoede, duurzaamheid tot sociaal ondernemerschap. In Tilburg hebben de gemeente, Fontys Hogescholen en Tilburg University hun kennis en expertise gebundeld om lokale maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Op de landelijke Kennisdelingsdag in Den Bosch trof het kernteam van de ...
Dit jaar is ook Breda gestart met de City Deal Kennis Maken. Op initiatief van een van de partners, Avans Hogeschool, is gestart met het Urban Living Lab. Daarin gaan studenten, docenten en onderzoekers samen met de gemeente Breda, ondernemers en bewoners onderzoek doen naar de toekomst ...
Net als in andere steden staat ook in Amsterdam de bibliotheek onder druk door dalende bezoekersaantallen en bezuinigingen. Maar ook de bieb is een kennisinstelling, dus waarom zou het hoger onderwijs deze uit solidariteit niet helpen overeind te houden? Of uit welbegrepen eigenbelang? ...
Onderzoeker Sue-Yen Tjong Tjin Tai is voor het Rathenau Instituut bezig met een verkenning naar kennissamenwerking tussen overheid en kennisinstellingen. Op de kennisdelingsdag van de City Deal in Den Bosch deelde ze de eerste bevindingen. ‘Overheden mobiliseren kennisinstellingen om de ...
Hoe bereid je de stad voor op een verdubbeling van het aantal toeristen? Hoe maak je van een businesspark met kantorenleegstand en verouderd vastgoed een plek waar het goed toeven is? In het Ontwerpatelier op de Dag van de Stad schuiven professionals uit alle steden en uit alle ...

Onze Partners