Mijlpaal voor de Europese Agenda Stad: eerste Actieplannen goedgekeurd

Op dinsdag 24 oktober 2017 vond in Tallinn (Estland) de halfjaarlijkse de Directors-General Meeting on Urban Matters (DGUM) plaats. Centraal agendapunt was de voortgang van de Europese Agenda Stad, ofwel de Urban Agenda for the EU (UAEU).

De UAEU kent twaalf thematische Partnerschappen. Daarin werken steden, landen, de Europese Commissie, experts en stakeholders op gelijke voet samen aan Actieplannen voor beter uitvoerbare EU-regelgeving, betere toegang tot EU-fondsen, en betere kennisdeling. Deze multi level samenwerking is een uniek onderdeel van de Europese Agenda Stad, die er op gericht is om de positie van steden in Europa te versterken en hun invloed op EU-beleid te vergroten. De Partnerschappen zijn tot stand gekomen onder respectievelijk het Nederlandse, Slowaakse en Maltese voorzitterschap van de EU. De Nederlandse inbreng is aanzienlijk:

De eerste vier (‘Amsterdam’) Partnerschappen hebben nu hun Actieplannen gereed. Hoewel er nog wat aanpassingen moeten volgen ging de DGUM er zonder veel discussie mee akkoord. De plannen bevatten 32 concrete voorstellen ( ‘Actions’) op het gebied van luchtkwaliteit, armoede, huisvesting, en de inclusie van migranten en vluchtelingen.

Een kleine greep:

  • Er zijn/worden een European Migrants Advisory Board en een Academy on Integration opgericht.
  • Er worden voorstellen gedaan om bij Europees beleid op het gebied van luchtkwaliteit de gezondheid van burgers als uitgangspunt te nemen, onder andere door het ontwikkelen van een Europese health assessment indicator.
  • De Europese Commissie wordt uitgenodigd om te komen met een guidance document met uniforme uitleg over de toepassing van de Europese markt- en mededingingsregels bij sociale woningbouw.
  • De Europese Investeringsbank komt met nieuwe¬†blending financieringsarrangementen die speciaal zijn toegesneden op stedelijke problematiek.
  • Er wordt een Europese one stop shop met gegevens over stedelijke armoede opgericht. Na de ‘Amsterdamse’ Actieplannen volgen er nog vier van de ‘Bratislava’ en vier van de ‘Malta’ Partnerschappen. Ze worden naar verwachting al in 2018 aan de DGUM voorgelegd.

Meer informatie over de Europese Agenda Stad, inclusief alle (concept-) actieplannen, is te vinden op https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *