Actie is nodig voor slimme stad

Deze hartenkreet van Staf Depla, wethouder in Eindhoven voor de PvdA, komt aan het einde van het gesprek. Als het om weginfrastructuur of OV gaat vinden we het niet raar dat de (rijks)overheid een investerende rol pakt. Maar als het om data-infrastructuur gaat, zo zegt Staf, dan denken we dat de markt het wel oppakt. “Dat is gewoonweg niet zo.”

Staf geeft aan zich zorgen te maken over onze internationale positie die we dreigen te verliezen. “We staan er goed voor, maar we hebben te maken met de wet van de remmende voorsprong.” Hij benadrukt: “Het is echt urgent om actie te ondernemen.”

Leefkwaliteit boven techniek

De smart city die Eindhoven voor ogen staat is niet een stad volgehangen met techniek. Het verhogen van de kwaliteit van leven staat voorop, en techniek kan daar bij helpen, doceert de wethouder. Staf ziet vooral toepassingen binnen de zorg, mobiliteit, energiebesparing en veiligheid. En daarmee, voegt hij toe, gaat de slimme stad – ondanks de associatie – helemaal niet altijd om high tech snufjes. De smart city projecten die op het platform van de gemeente Eindhoven staan, kennen ook low tech toepassingen. Zoals het “duimpjes project” waarbij ouderen online hun duimpje voor een bepaald tijdstip omhoog steken om te laten weten dat het goed met ze gaat. Als het duimpje niet omhoog gaat, komt er een waarschuwing en gaat er iemand langs. Turkse ouderen kunnen dankzij ICT beter met hun familie in Turkije contact houden. Dat verhoogt de kwaliteit van leven sterk. Wel een technisch hoogstandje is het aanpassen van de straatverlichting, zodra in een bepaald gebied van de stad onrust ontstaat.

Staf geeft aan dat de uitdaging nu is om voorbij de leuke projectjes te komen: “We blijven nog teveel steken in de incidentele knuffelprojecten. We moeten nu stappen gaan zetten om die afzonderlijke sectorale projecten onderling te verbinden en er een robuust raamwerk onder te leggen dat de dienstverlening in de stad verbetert”.

3-D model woning biedt inzicht

Het feit dat Eindhoven vrijwel geheel van glasvezel voorzien is, biedt veel kansen voor nieuwe toepassingen. De gemeente is met partners in twee gebieden – Strijp S en Eckart Vaartbroek – aan de slag gegaan om uit te vinden wat de slimme stad nou precies betekent. “Strijp S kent iedereen wel. De tweede wijk heeft zo’n 5000 woningen waarvan er veel in corporatiebezit zijn. In die wijk hebben we samen met partners het concept WoonConnect ontwikkeld. Via WoonConnect kunnen we maatwerk voor bewoners leveren. De woningvoorraad wordt door WoonConnect gedigitaliseerd in een interactieve woningcartotheek. Uit het 3D-informatiemodel van de woning kunnen allerlei gegevens worden gegenereerd, zoals het energielabel, de huurpunten, maximale huur en de energie-index. De huurders en kopers kunnen vervolgens zelf hun huis in het 3D-model aanpassen en het effect zien op comfort, energieverbruik en kosten. WoonConnect is er specifiek op gericht alles inzichtelijk en duidelijk te maken voor de bewoners. Zo maken ze hun woning zelf snel en gemakkelijk energieneutraal.”

Een andere grote uitdaging, en die gaat hem echt aan het hart, is “dat we bewaken dat de data niet bij een selecte groep spelers terecht komt.” Dan ligt ook op de loer dat je wellicht voor toekomstige situaties vastzit aan een bepaalde aanbieder (“lock-in”). Staf is dan ook een groot pleitbezorger van open data. Hij ziet dat open data de kwaliteit van bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en bedrijven kan verbeteren.

Verder is hij actief om initiatieven vanuit het bedrijfsleven te verbinden met de gemeenteambities. “Een mooi voorbeeld is onze aanbesteding voor de straatverlichting. We dagen de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen voor onze maatschappelijke opgaven.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het online magazine destadvandetoekomstbesturen.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *