4th Informed cities forum: Which way to the future?

Locatie: Rotterdam
26 maart

Het Forum zal mensen vanuit heel Europa samenbrengen. Het doel is om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en om nieuwe allianties te sluiten wanneer we willen reageren op uitdagingen die onze steden tegenkomen. De discussie zal zich focussen op hoe transitie initiatieven in de steden geïdentificeerd en gesteund kunnen worden, op hoe verschillende sectoren samen te brengen en hoe kennis te delen en gebruiken.

 Lees meer hierover op de website van Informed Cities