Talkshow Next Steps: Next Economy! Next plan?

Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
26 april
19:30 - 21:00

IABR–2016–THE NEXT ECONOMY stelt ons voor een aantal grote opgaven wanneer gesteld wordt dat de stad van de toekomst inclusief, productief, circulair en schoon moet zijn. Steden blaken van ambitie, maar de vraag manifesteert zich steeds nadrukkelijker hoe deze opgaven concreet kunnen worden vertaald in (ruimtelijke) strategieën en governance.

Wat betekent het werken aan de nieuwe grote verhalen van de circulaire, gezonde of productieve stad voor de organisatie van de stad en de ontwerp- en planningspraktijk? Biedt het huidige paradigma van decentrale, organische en adaptieve planvorming en de inzet op de participatiesamenleving en faciliterende overheid voldoende handvatten voor de Next Economy? Of is er ook nieuwe ontwerpkracht, ruimtelijke sturing en programmering, en alternatieve praktijk nodig?

IABR en RUIMTEVOLK presenteren tijdens de IABR-2016 de talkshow Next Steps: Next Economy! Next plan? Met onder anderen: Henk Ovink (Watergezant, principal Rebuild by Design)Jeroen de Willigen (Stadsbouwmeester Groningen, directeur De Zwarte Hond), Martijn Duinveld (WUR), Ivonne de Nood (gebiedsregisseur Oosterwold Almere), Steven Delva (Buiksloterham, DELVA Landscape Architects / Urbanism) en Sjors de Vries (RUIMTEVOLK).

Next Steps is een reeks van zes dinsdagavonden die RUIMTEVOLK in samenwerking met de IABR organiseert. Tijdens de avonden staat de zoektocht naar de Next Economy in het perspectief van de ontwerp- en planningsopgave centraal. We gaan tijdens deze bijeenkomsten op zoek naar mogelijke ontwerpoplossingen, planningsstrategieën en handelingsperspectieven voor de maatschappelijke opgaven van de Next Economy. Naar experimenteerruimte voor nieuwe praktijken. En uiteraard naar de de nieuwe rol van ontwerpers en planners. Kortom, wat zijn de Next Steps voor het ontwerp, planning en governance?

Meer info: https://ruimtevolk.nl/agenda/iabr-ruimtevolk-de-geografie-van-the-next-economy/