Agenda Stad op VNG Jaarcongres

Locatie: De Westfries, Hoorn
28 juni
13:30 - 17:00

Het VNG Jaarcongres is hét jaarlijkse evenement voor bestuurders van gemeenten. Tijdens dit congres wisselen wethouders en bestuurders kennis en ervaringen uit. Zelden valt de eer aan andere organisaties dan gemeenten ten deel om een programma-onderdeel te verzorgen. Agenda Stad is dan ook erg trots dat we benaderd zijn om op dinsdag 28 juni een middagsessie te verzorgen, waarin we toelichten wat onze dealaanpak gemeenten kan brengen.

De bijdrage aan het VNG Congres markeert de start van de verbrede focus van Agenda Stad: waar het tot nu toe vooral G40-steden waren die deelnamen aan City Deals, stellen we onze aanpak voortaan ook nadrukkelijk ter beschikking aan middelgrote en plattelandsgemeenten. Want ook – en juist – daar, biedt samenwerking tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kansen om oplossingen te vinden voor de complexe opgaven die het gevolg zijn van urbanisatie.

Helaas is dit evenement niet publiek toegankelijk, maar uiteraard brengt Agenda Stad na afloop verslag uit via deze website. Voor wie nieuwsgierig is, is hier de inhoud van de sessie:

Dealaanpak nu beschikbaar voor lefgozers (m/v) in alle gemeenten

Gemeenten staan voor een veelvoud aan complexe opgaven. De beschikbare generieke en gebiedsgerichte middelen zijn niet toereikend. Daarom biedt Agenda Stad met City Deals en Town Deals een innovatieve benadering waarin gelijkwaardige, opgavegerichte samenwerking tussen gemeente, provincie en de Rijksoverheid centraal staat.

Met de herlancering van Agenda Stad in deze middagsessie, wordt het instrumentarium ook nadrukkelijk aangereikt aan middelgrote en kleinere gemeenten.

Van de stad naar de gemeente

Agenda Stad heeft via City Deals de afgelopen 7 jaar versnelling en resultaat gecreëerd rond grootstedelijke opgaven. Maar de dealaanpak leent zich ook voor innovatie en kennisdeling rond de even complexe opgaven van middelgrote en kleinere gemeenten die samen het grootste deel van Nederland vormen. Welke opgaven houden u bezig? En kan onze dealaanpak uw gemeente verder helpen?

De Kunst van het Dealmaken

Onderzoeker Suzanne Potjer, ‘chief exploration officer’, weet als geen ander wat – en vooral wie – er nodig is om tot een succesvolle deal met de Rijksoverheid te komen.

Paneldiscussie Town Deals

Gesprek over de kansen van de dealaanpak voor kleinere en middelgrote gemeenten; uw ideeën voor nieuwe deals; de randvoorwaarden voor succes; en de samenwerking tussen stad en regio.