Atlas op tournee – #Amersfoort – De agenda van Amersfoort vanuit historie naar toekomst

Locatie: Amersfoort
20 mei

Amersfoort heeft in korte tijd een enorme groei doorgemaakt. Verwacht wordt dat Amersfoort nog doorgroeit tot ruim 160.000 inwoners in 2040. Toch heeft de crisis ook zijn impact op Amersfoort. Er is stagnatie in de groei te bespeuren, er zijn keuzes gemaakt en er zijn ontwikkelingen te zien waarbij het accent meer is komen te liggen op inbreiding, binnenstedelijke transformatie, herstemming en herontwikkeling. Hoe gaat de gemeente om met toekomstige opgaven? Zit Amersfoort op de goede weg? En welke rol spelen stedenbouw en erfgoed daarbij? Zijn er ruimtelijke keuzes die we zouden moeten heroverwegen?

Lees meer op de website van Architectuur Lokaal