Atlas op tournee – #Apeldoorn, Deventer, Hengelo – Perspectieven voor de binnenstad

Locatie: Deventer
23 april

Centraal staat het toekomstperspectief van de drie binnensteden. De veranderende economische randvoorwaarden en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen in alle drie steden voor structurele leegstand in en om de binnenstad. Uitgaande van de gegroeide identiteit van elke stad wordt tijdens een expertmeeting gezocht naar ontwikkelpotenties. In hoeverre wordt het toekomstperspectief van de stad bepaald door de in het verleden ontwikkelde kwaliteiten? Na een gezamenlijke inleiding tijdens een inputsessie gaan lokale experts met architecten en stedenbouwkundigen toekomstscenario’s ontwikkelen voor een actuele opgave, waarbij uitgegaan wordt van de unieke identiteit van elke stad: Deventer als oude Hanzestad, Apeldoorn als woonstad en Hengelo als industriestad.

Lees meer op de website van Architectuur Lokaal