Atlas op tournee – #Utrecht – Transformatielocaties

Locatie: Utrecht
20 juni

Om de groeiende woningbehoefte op te vangen heeft de gemeente Utrecht gebieden in de bestaande stad aangewezen waar woningbouw gerealiseerd mag worden. Hoe er met bestaande stedenbouwkundige structuren en gebouwen wordt omgegaan verschilt per locatie. Op het voormalige Veemarktterrein zijn de oude veemarkthallen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. In het herontwikkelingsplan voor de Spoorzone Tweede Daalsedijk is de intentie uitgesproken in elk geval de historische spoorloodsen te behouden en een nieuwe functie te geven. Welke motieven liggen ten grondslag aan de keuze om historische gebouwen en stedenbouwkundige structuren wel of niet te behouden? De discussie wordt gevoerd aan de hand van vier locaties: De Spoorzone Tweede Daalsedijk, Veemarktterein, het defensieterrein aan het Merwedekanaal en het Prozeeterrein.

Lees meer op de website van Architectuur Lokaal