Bestuurlijke top Circulaire Economie

Locatie: Stadskantoor Utrecht
11 november
13:30 - 17:30

De bestuurlijke top Circulaire Economie biedt u als bestuurder de kans met elkaar te praten over de omslag van een lineaire naar een circulaire economie. Gemeenten willen grondstoffen optimaal inzetten en hergebruiken om aantasting van de leefomgeving en gezondheid te voorkomen. Wat kunt u bijdragen?

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu komt het programma Circulaire Economie toelichten. U krijgt tevens presentaties van diverse experts, onder wie oud-minister Jacqueline Cramer, nu hoogleraar duurzaam ondernemen.

Lees meer op de website van de VNG.