Bijeenkomst City Deal Kennis Maken

Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
15 september
13:00 - 17:30
Georganiseerd door City Deal City Deal Kennis Maken

Op vrijdag 15 september 13:00-17:30 (inloop vanaf 12:30) komen de deelnemers van de City Deal Kennis Maken op ambtelijk niveau bijeen in Utrecht.

Vanuit elke stad schuiven er drie mensen aan: de contactpersonen voor de City Deal Kennis Maken vanuit de desbetreffende gemeente, hogeschool en universiteit. Sommige steden hebben een extra partner voor de City Deal: een ziekenhuis, tweede hogeschool of universiteit. Voor deze steden schuift dan een extra persoon aan. Hoe is de stand van zaken rond de City Deal sinds ondertekening eind februari? Hoe vordert elke stad tot nu toe, waar loopt men tegenaan en waar is men nog naar op zoek voor een concrete invulling van de City Deal? Ook zullen we het hebben over het landelijke netwerk en de uitwisseling van kennis.

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht. Vanuit de algemene partners van deze City Deal (Ministerie OCW, Ministerie BZK, VH, VSNU, Netwerk Kennissteden, Kences, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA) sluiten ook de contactpersonen aan.

Dit is een besloten bijeenkomst.