Bijeenkomst CoP City Deals in Ede: Ecosystemen van City Deals

Locatie: World Food Centre, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, Ede
24 mei
09:30 - 17:00

De Community of Practice van City Deals is het brede leernetwerk voor projectleiders, secretarissen en andere actief betrokken City Deal-professionals. In formele en informele ‘CoP’-bijeenkomsten worden kennis en ervaringen gedeeld, sucessen gevierd en lessen getrokken uit wat niet goed ging.  Tijdens de COVID19-crisis kwam de CoP online bij elkaar. Zo is bijna twee jaar lang het voor een netwerkorganisatie als Agenda Stad zo belangrijke ‘wij-gevoel’ in stand gebleven. Na het lange wachten worden de CoP-leden nu beloond met eindelijk weer een bijeenkomst op locatie.

Op dinsdag 24 mei buigt de Community of Practice van City Deals zich tijdens een dagvullend programma over de Ecosystemen van City Deals. Gastheer van de CoP-dag is de gemeente Ede. We worden onder andere rondgeleid door het World Food Centre, waar op 16 oktober 2021 de 28e City Deal, Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, is ondertekend.

Ecosystemen kennen we natuurlijk uit de natuur. Simpel gezegd: een wijze van samenleven van flora, fauna en micro-organismen binnen een bepaalde omgeving. Hé, dat klinkt bekend! Binnen een City Deal werken we ook met elkaar samen, hebben we elkaar nodig. Precies: wij hebben ons eigen ecosysteem.
Tijdens ons werkbezoek gaan we op verschillende manieren op expeditie, samen op zoek naar de relaties tussen de ecosystemen van de stad Ede, de City Deal ‘Gezonde en duurzame voedselomgeving’ en Regiodeal Food Valley. Hoe verhouden die zich tot elkaar, hoe werk je samen, hoe maak je optimaal gebruik van elkaar? Als er belangen in de weg staan, hoe ga je daar dan mee om?

Programma

 • 09.30 – 10:00 Inloop en ontvangst Kazerneterrein
 • 10.00 – 12.30
  • Introductie ecosystemen
  • De stad Ede en de City Deal Voedsel
  • Rondleiding World Food Centre
 • 12.00 – 12.30 Gesprek over ecosystemen in City Deals
 • 12.30 – 14.30 Belevingslunch in het Smaakpark (incl. reistijd)
 • 14.30 – 16.15
  • De City Deal en de Regiodeal
  • Workshop Relaties buiten de City Deal
 • 16.15 – 17.00 Borrel bij het Smaakpark

Als betrokkene bij City Deals heb je als het goed is een uitnodiging voor deze CoP-dag ontvangen. Heb je geen uitnodiging gekregen en wil je er wel graag bij zijn? Stuur dan een mailtje naar postbus.agendastad[at]minbzk.nl.