Bijeenkomst Europees Partnerschap Veiligheid in de Publieke Ruimte

Locatie: Faenza (It.)
Startdatum: 05 februari - 07 februari
16:00 (5 februari) - 13:00 (7 februari
Decoratief beeld met het logo van de Urban Agenda en daaronder de tekst 'UA Security Meeting Draft Agenda'

Op 6 en 7 februari komt het European Partnership Security in Public Spaces bijeen in het Italiaanse Faenza. Doel van de bijeenkomst is het uitwerken van de concept-acties en het actieplan dat later dit jaar voor online consultatie zal worden aangeboden.

De tweedaagse bijeenkomst wordt voorafgegaan door een publiek evenement met aansluitend netwerkdiner op vrijdag 5 februari, georganiseerd door de Europese Agenda Stad en het URBACT-veiligheidproject UrbSecurity.

Het gedetailleerde programma van de bijeenkomsten vindt u in de bijlage. Aanmelden voor het publieksevenement (en voor leden van het Partnerschap voor de tweedaagse bijeenkomst) kan via het registratieformulier.

Globaal programma

Vrijdag 5 februari

16:00 – 18:30 Publieksevenement

19:30 – 22:00 Netwerkdiner

Zaterdag 6 februari

09:00 – 17:00 Discussie Actieplan en concept-acties 1 t/m 6

19:00 Diner

Zondag 7 februari

09:00 – 10:45 Bespreking aanbevelingen en baanbrekende initiatieven (H3 en 4 Actieplan)

10:45 – 11:00 Pauze

11:00 – 13:00 Bespreking stappen om tot afronding van het concept-actieplan te komen

13:00 Sluiting en vertrek