Bijeenkomst stedenbids

Locatie: Den Haag
20 mei
14:30 - 16:30

Samen maken we de Agenda Stad. Na de werkconferentie op 15 april jl. werken we de aanpak voor de komende periode uit. Een werkwijze die past bij deze tijd.  Steden en andere partijen hebben de afgelopen periode in grote getale hun ideeën en ambitie op papier gezet, hoe zelf bij te dragen aan groei, leefbaarheid en innovatie; het doel van Agenda Stad. We zijn momenteel bezig deze ideeën te analyseren en te ordenen. Dit zal op korte termijn leiden tot een voorstel om op prioritaire thema’s tot coalities te komen van steden, ondernemers, maatschappelijke partners en kennisinstellingen. Coalities die een concreet stedelijk vraagstuk op een nieuwe, andere wijze bij de kop pakken, doorbraken organiseren en het Nederlandse stedennetwerk sterker maken. Steden en andere partijen leiden deze coalities, het Rijk staat ze daarin bij. Eind 2015 zullen deze coalities zich presenteren, als opmaat richting City Deals.

De werkwijze zullen we bestuurlijk verankeren met gezichtsbepalende burgemeesters en wethouders. Dit zal zich ook vertalen in de brief die het kabinet over Agenda Stad naar de Tweede Kamer zal sturen voor het zomerreces.

Op 20 mei wordt er een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van BZK waarbij de voorstellen worden besproken.