Boekmanlezing 2016: De culturele dimensie in de stad van de toekomst

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
23 juni
15:30

Hans Mommaas (hoogleraar Regional Sustainability Governance aan Tilburg University en algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving), verdedigt in de Boekmanlezing 2016 het belang van kunst en cultuur voor de stad en haar toekomstige inwoners en nieuwkomers, in Nederland en Europa. Steden vormen immers onze draaideur naar de toekomst. Wat is ervoor nodig om die steden leefbaar te houden? Welke rol kunnen kunst en cultuur daarin spelen?

Aansluitend gaat het panel onder leiding van Natasja van den Berg (Tertium) in discussie over de rol van kunst en cultuur in (het denken over) de toekomst van de stad. Is er beleid te maken waarin cultuur en stedelijke ontwikkeling vervlochten zijn? Ook het Europese perspectief zal worden belicht.

Anno 2016 zetten stedelijke ontwikkelaars dikwijls nog teveel in op top down-projecten zoals de smart city. Stadmakers richten zich op kleinschalige, kortdurende bottom up-projecten. In de culturele sector sluiten participatieve projecten weliswaar goed aan bij deze kleinschalige projecten, maar vinden zelden aansluiting bij het gesubsidieerde circuit. Hierin wordt vooral gefocust op instituties en gebouwen.

De diverse partijen werken niet samen, maar langs elkaar heen. Wat is ervoor nodig om een dialoog op gang te brengen tussen stedelijke ontwikkelaars en de culturele sector in het belang van de leefbaarheid van de stad van de toekomst?

Panelleden: Hans Mommaas, Karolina Spaic (ZID Theater), Kristian Koreman (Bureau ZUS, Zones Urbaines Sensibles) en Kajsa Ollongren (wethouder Gemeente Amsterdam, o.a. van Economie en van Cultuur).

Lees meer: https://dezwijger.nl/programma/de-culturele-dimensie-in-de-stad-van-de-toekomst