CD Openbare Ruimte op Euroscience Open Forum

Locatie: online
16 juli
9.45 - 11.00

City Deal Openbare Ruimte staat op in het programma van het Euroscience Open Forum, de grootste biënnale in Europa over wetenschap en innovatie.

Titel van de sessie: Healthy soils for liveable cities – Towards an urban Soil Biodiversity Strategy
(Bodembiodiversiteit, inrichting openbare ruimte, leefbare steden, duurzaam gedrag en burgerbewustzijn)

Sprekers:

Marleen de Ruiter (BZK), Joyce van de Berg (landschapsarchtitect gemeente Amsterdam), Reint JanRenes (lector Psychologie voor een Duurzame Stad), Jorinde Nuytinck (bioloog Naturalis) en Miquel Marti Casanovas (hoogleraar stedenbouw, Universiteit Catalonië, Spanje).

Voertaal: Engels

Meer informatie en aanmelden: EuroScience Open Forum