Circulaire Gebiedsontwikkeling: van Leidse ladder naar landelijke ladder

Locatie: Leiden
09 november

Aan de slag met circulaire gebiedsontwikkeling

Op donderdag 9 november verwelkomen de Gemeente Leiden in samenwerking met City Deal Circulair Bouwen je graag voor een bijeenkomst over circulaire gebiedsontwikkeling. Inschrijven kan via Van Leidse ladder naar landelijke ladder.

Circulaire gebiedsontwikkeling als kracht voor de openbare ruimte

Gemeenten spelen een cruciale rol bij het realiseren van ambitieuze doelen op het gebied van klimaat, materiaal, stikstof en woningbouw.  Het circulair inrichten van de openbare ruimte kan een belangrijke sleutel zijn bij het realiseren van deze doelen. Hoe wordt circulaire gebiedsontwikkeling de standaard? Door het goede voorbeeld te geven, worden ook bouwers en ontwikkelaars met dezelfde drive aangetrokken. Door actief in te zetten op circulaire inrichting van de openbare ruimte wordt getoond wat belangrijk is. Zo kan er samen optimaal invulling worden geven aan het gebied.

De gemeente Leiden heeft Circulaire Openbare Ruimte routekaarten en de Leidse ladder ontwikkeld om invulling te geven aan haar ambities op circulair bouwen. De routekaarten geven inzicht in de weg naar 100% circulair uitvragen. De ladder betreft hét monitoringssysteem voor circulariteit in de openbare ruimte en gaat stapsgewijs door het inrichten van processen binnen alle betrokken afdelingen en circulair werken heen. Op 9 november wordt uitgelegd hoe deze ladder werkt en hoe er van de Leidse ladder een landelijke ladder kan worden gemaakt.

Programma

9.30 Inloop
10.00 Opening door Wethouder Yvonne van Delft
10.10 Opening programmamanager Marijn Sauer
10.20 Opening Gido ten Dolle, manager ruimtelijke kwaliteit
10.30 Circulaire openbare ruimte routekaarten
11.00 Pauze
11.15 Leidse ladder (monitoringssysteem)
11.45 Presentaties van projecten “Circulair gedaan”
12.15 Lunchpauze
13.15 Aan de slag met de Leidse ladder
14.45 Pauze
15.00 Paneldiscussie
16.00 tot 17.30 Borrel

Praktische informatie

Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden
Wie: Medewerkers en bestuurders (semi)overheidsinstellingen
Kosten: Gratis
Vervoer: Scheltema ligt op tien minuten lopen van Leiden Centraal.

Aanmelden

Wil je meer weten over de Leidse ladder en meedenken over het monitoren van jouw circulaire openbare ruimte? Schrijf je dan in via deze link: Van Leidse ladder naar landelijke ladder