City Deal Inclusieve Stad | Utrecht

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad
26 juni
13:00 - 17.00

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve Stad en Platform31 in samenwerking met de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en tussentijdse opbrengsten van de City Deal-experimenten.

Wat leren de betrokken gemeenten en uitvoerende partners van City Deal Inclusieve Stad? Wat merken de inwoners uit de Inclusieve Wijken? Wat vragen de experimenten van de interne gemeentelijke organisaties? Over welke (lokale) vraagstukken breken de steden nog hun hoofden? Denkt u graag actief mee en bent u benieuwd naar de tussenstand van de City Deal? Meld u dan nu aan voor een van de bijeenkomsten!

Utrecht selecteerde de wijk Ondiep Pijlsweerd om de experimenten in het kader van de City Deal Inclusieve Stad uit te voeren. Onder de noemer Ondiep Ontregelt werkt het buurtteam samen met de gemeente, de woningcorporaties Mitros en Portaal, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het UWV en andere instanties. Samen realiseren zij maatwerkoplossingen die een doorbraak tot stand brengen in huishoudens met complexe problematiek.

Buurtteams en uitvoerenden van de betrokken instanties krijgen vrijheid om eigen beslissingen te nemen om maatwerkoplossingen te kunnen bieden, ook als dit betekent dat er een uitzondering op de regel gemaakt moet worden. Het buurtteam maakt gebruik van de deals die met instanties gesloten worden om afspraken te maken met inwoners over hun inzet, bijvoorbeeld in de vorm van een activerende tegenprestatie.

Tijdens de bijeenkomst vertellen de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling en de projectleider van de City Deal over de Utrechtse invulling van ‘doen wat nodig is’. Het Buurtteam Ondiep Pijlsweerd is aanwezig om de ervaringen met de City Deal-experimenten met u te delen.

http://www.platform31.nl/bijeenkomsten/city-deal-inclusieve-stad-utrecht