Clusters – lessen voor de praktijk

Locatie: Eindhoven
10 september
13:00 - 17:00

Hoewel bestaande clusters economische voordelen opleveren, weten nog lang niet alle clusters hun (inter)nationale potentie optimaal te benutten. Clusters en clustermanagers kunnen nog veel van elkaar leren door kennis, ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Daarom houden Brainport Development, Economic Board Utrecht en Platform31 op donderdag 10 september de interactieve bijeenkomst: ‘Clusters – lessen voor de praktijk’ in Eindhoven.

Meer informatie op de website van Platform31