Stedelijke conferentie ‘Fit For The Future’ (We Make The City)

Locatie: Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
19 juni
13:30 - 17:00

Op 19 juni organiseren Agenda Stad en de Europese Agenda Stad een speciale stedelijke conferentie tijdens het festival We Make The City in Amsterdam. De middag wordt geopend door special gezant van de Urban Agenda for the EU, Nicolaas Beets, die zijn ‘lessons learned’ deelt van het ‘bijzonder ambitieuze concept’dat de Urban Agenda is. Sinds de start drie jaar geleden met het Pact van Amsterdam onder het Nederlandse EU-voorzitterschap, is Beets ambassadeur van de agenda en de Europese Partnerschappen die er uit voortkomen. Tijdens deze reflectie spreekt hij over de tastbare resultaten en de verbinding van Europa met de alledaagse werkelijkheid van het stedelijk leven.

Vervolgens zal mevrouw Elena Szolgayová, Slowaaks directeur-generaal huisvestingsbeleid en stdelijke ontwikkeling, vertellen wat het vergt om in een internationaal partnerschap, in het bijzonder het Partnerschap ‘Affordable Housing’ samen te werken.

Vervolgens kunnen de aanwezigen in drie thematische sessies de verdieping opzoeken. Gerenommeerde sprekers en moderators die hun sporen ruimschoots verdiend hebben als stedelijke vernieuwers, begeleiden de sessies. Een selectie uit de namen:

  • Hans Verdonk, EU-vertegenwoordiger namens gemeente Rotterdam
  • Pieter Hilhorst, projectleider Sociaal Domein en raadslid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
  • Marsha Wagner, programmadirecteur HRM, topsector Energie
  • Valentina Schippers-Opejko, programmamanager Aanbesteding, gemeente Haarlem
  • Sabina Kekic, EU-adviseur B&W, gemeente Amsterdam

Vlnr: Nicolaas Beets, Marsha Wagner, Pieter Hilhorst

De themasessies zijn:

Smart

Stedelijk evolureren naar een economie die gebaseerd is op kennis, onderzoek en innovatie. Wat betekent dit voor de beschikbare en gevraagden banen en vaardigheiden? Hoe leiden we mensen op voor banen die nog niet bestaan?

Green

Gezonde, compacte en energiezuinige steden zijn crucial om in Europa op een groene manier te groeien. Veel Europese en Nederlandse steden werken daarom aan het doorontiwkkelen of uitbreiden van hun netwerken voor duurzaam transport, afvalmanagement, blokverwarming en groene infrastructuur. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de samenwerking tussen private en publieke partijen?

Inclusief

Onder de kapstok van inclusiviteit nemen we inclusieve sociaal-economische groei onder de loep en het het ontwikkelen van beleid op dit thema. Wat is er voor nodig om op basis van een experiment met enkelen tot meerwaarde voor allen te komen? Hoe betrek je ‘lauwwarme’ partners actief?

Tot slot van het programma zal professor Maarten Hajer van de Urban Futures Studio (Universiteit Utrecht) reflecteren op de kansen en valkuilen van experimentele multilevel governance. Daarna wordt de bijeenkomst uitgeluid met een informele borrel.

Aanmelden

Toegang is gratis, maar aanmelding is vereist vanwege het beperkt aantal plaatsen. Meld uzelf aan op de website van We Make The City.