Congrestival ‘Samen organiseren: DURF en vertrouwen’

Locatie: De Fabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht
13 maart
09:00 - 18:00

Op 13 maart 2019 komen gemeenten samen om hun uitvoeringsvraagstukken binnen maatschappelijke opgaven te verkennen en concrete oplossingen te delen. Initiatiefnemers VNG Realisatie en de vereniging van gemeentesecretarissen VGS kiezen voor de vorm van een congrestival: een combinatie van een inhoudelijk congres en een informeel festival. Ook Agenda Stad zal met een stand aanwezig zijn op het congrestival en onze collega’s vertellen u daar graag meer over o.a. City Deals en¬† Europese Partnerschappen.

Op het congrestival heeft elk domein een eigen plein waar gemeente’s dilemma’s kunnen bespreken, oplossingen kunnen delen en leveranciers hun toepassingen laten zien. Er zijn vier pleinen:

  • Sociaal domein
  • Fysiek domein
  • Dienstverlening
  • Openbaar bestuur en veiligheid

Ook zijn er vijf pleinen over randvoorwaardelijke onderwerpen die domeinoverstijgend zijn:

  • Digitale identiteit
  • Collectieve infrastructuur inclusief Common Ground
  • Informatiebeveiliging en privacy
  • Beheer en inkoop
  • Datascience en monitoring

Naast de pleinen worden ook over alle vraagstukken en onderwerpen workshops en ‘fasterclasses’ gegeven.

Doelgroep

De doelgroep van het congrestival bestaat uit gemeentelijke professionals, zoals gemeentesecretarissen, hoofden, managers en dircteuren van de vier domeinen en medewerkers die zich met informatiemangement en I&A bezighouden.

Meer informatie en aanmelden