Cultuur in Beeld 2015: Ruimte voor Cultuur

Locatie: Den Haag
14 december
10:00 - 18:00

Dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het centrale thema is dit jaar ‘Ruimte voor Cultuur’.

Diverse initiatieven op het gebied van kunst en cultuur laten zien dat de relatie tussen steden en de kunst- en cultuursector zich steeds intensiever ontwikkelt. Welke initiatieven zijn dat? Hoe manifesteert cultuur zich op stedelijk, regionaal, nationaal én internationaal niveau? En vice versa: welke betekenis hebben cultuur en cultuurbeleid voor de stedelijke en regionale ontwikkeling? Deze en andere vragen staan centraal tijdens Cultuur in Beeld 2015.

Lees meer op de website van Cultuur in Beeld