De Circulaire Stad: Democratie in een wereld zonder olie

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
09 februari
20:00 - 22:00

In Democratie in een wereld zonder olie schetsen prominente figuren uit de duurzame wereld hun visie. Zij komen met oplossingen waarin een wereld minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen, een duurzamere wereld. Deze visies vertellen ons hoe het wel mogelijk is en wat voor veranderingen daarvoor nodig zijn. Hierbij schetsen we een beeld van een samenleving waarin we ons anders organiseren. Zo zullen er nieuwe verhoudingen tussen burgers, bedrijven en overheden ontstaan. Samen met klimaat- en samenlevingexperts wordt er deze avond gereflecteerd hoe die nieuwe verhoudingen eruit komen te zien. Samen denken we deze avond na over het verhaal van de circulaire stad in 2050. Hoe zullen we de politiek op een andere manier bedrijven in een duurzame wereld?