De Circulaire Stad- Het gas er af

Locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
21 september
16.30

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet de Nederlandse energievoorziening volledig duurzaam worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat miljoenen huishoudens van het aardgas af moeten. Hiervoor moeten de rollen van het Rijk, netbeheerders, gemeenten en woningbouwcoöperaties beter op elkaar afgestemd worden. Tijdens deze 40e aflevering van De Circulaire Stad gaan we samen met transitiebureau Squarewise aan de hand van een concrete maar fictieve casus in gesprek met belangrijke spelers in de energietransitie. Daarbij komen thema’s aan bod zoals gebouwgebonden financiering, buurtbatterijen, wijkbedrijven en de juiste technische afwegingskaders. Wie neemt de leiding? Welke spelers moet je bij het proces betrekken en hoe ga je uiteindelijk echt naar aardgasvrij?

Met onder meer

Jan Rotmans
Hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit en oprichter van DRIFT, Urgenda en Nederland Kantelt.

Robin Berg
Initiatiefnemer LomboXnet
Leonie van der Steen
Directeur Squarewise