De keuze voor een Smart City

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
29 februari
20:00 - 23:00

Bij de ontwikkeling van onze steden speelt technologie vandaag de dag een steeds grotere rol. Onze steden moeten slimmer worden, Smart Cities. Maar wat betekent dit voor de manier waarop wij onze steden inrichten? En wat betekent het voor de inwoners van de stad? Zijn wij straks automatisch allemaal Smart Citizens? En welke rol en verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee?