De stad voorbij de staat

Locatie: Expo, Pakhuis De Zwijger
18 april
20:00

De EU wil steden meer betrekken bij haar besluitvorming, volgt uit haar Stedelijke Agenda. Nationale overheden delegeren ook steeds meer taken aan de gemeenten. Wat betekent dit voor de taken en bevoegdheden van de stad? Kan de stad die nieuwe taken en bevoegdheden wel waarmaken en voor de burgers een nieuw ankerpunt worden – en wat betekent dit eigenlijk voor de rechtsgelijkheid in Nederland, bijvoorbeeld als steden dit niet kunnen?

Meer informatie: https://dezwijger.nl/programma/de-stad-voorbij-de-staat/