De verdeelde triomf

Locatie: Den Haag
06 april
14:30 - 18:00

Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? Tijdens het seminar De verdeelde triomf gaan we in op deze vraag. Het seminar vindt plaats op 6 april a.s. in Den Haag.

Namens het PBL presenteert Anet Weterings nieuwe empirische analyses over alle 22 stadsgewesten in Nederland om te laten zien waar Nederland groeit en krimpt in verschillende type banen en bevolking.

Frank Kalshoven (Argumentenfabriek) reflecteert vervolgens op de patronen van divergentie in Nederland. Samen met u bediscussiëren we wat beleid kan doen. Hoe gaan we om met begrippen als ongelijkheid, gentrification en segregatie? En verwachten we een stapeling van problemen in achterblijvende gebieden, of presteren die economisch best goed? Kortom: wat betekent de verdeelde triomf voor u?

Het seminar richt zich op beleidsmakers van Rijk en regio die werken aan economische, sociale en ruimtelijke vraagstukken, en die beleidsmatig anticiperen op groei en krimp van banen en bevolking.

Programma

14.30 – 15.00  Inloop met koffie en thee, registratie

15.00 – 15.05  Welkom door PBL sectorhoofd Dorien Manting

15.05 – 15.35  Key note door Anet Weterings (PBL)

15.35 – 15.55  Reflectie door Frank Kalshoven (Argumentenfabriek)

15.55 – 16.15  Pauze (website lancering)

16.15 – 17.15  Debat met de zaal o.l.v. Otto Raspe (PBL)

17.15– 18.00   Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden?

Via het aanmeldformulier geeft zich op voor het seminar.