Debat #3 – De uitnodigende provincie – samenwerken aan stedelijke gebiedsopgaven

Locatie: Den Haag
03 juni
14:30 - 17:00

Een uitnodigend gebied
Steeds méér mensen willen in het stedelijk gebied van Zuid-Holland wonen, werken en ondernemen. De veranderende vraag en economie én de noodzaak te komen tot duurzame ontwikkeling werpen nieuwe gebiedsopgaven op.

Een uitnodigende overheid
Deze gebiedsopgaven en veranderende relatie tussen overheid en samenleving geven aanleiding de omgangsvormen tussen overheden te vernieuwen. Wat vragen de opgaven aan houding, gedrag, instrumenten én inhoud van de provincie én van u?

Inzoomen naar gebiedsopgaven
In het eerste debat van de reeks ‘slimme stedelijke regio’s’ stond de Zuidelijke Randstad in Europese netwerken centraal. Het tweede debat richtte zich op de stofwisseling van deze polycentrische metropool waar dagelijks 2,7 miljoen mensen wonen, werken en recreëren. Hierbij zijn kansen geïdentificeerd voor economische vernieuwing, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. In dit derde debat zoomen we verder in. We beogen in deze beginperiode van een nieuwe bestuursperiode in Zuid-Holland een netwerk bij elkaar te brengen voor een open gesprek. We willen initiatiefnemers, ondernemers, ontwikkelaars, stadmakers, overheden en onderzoekers de vloer geven voor debat over gebiedsopgaven waar we samen voor staan. En over hoe we daaraan samen kunnen werken.

Met o.a. bijdragen van:

  • De nieuwe gedeputeerde Ruimte van de Provincie Zuid-Holland
  • Martine Sluijs, Programmamanager Wonen & Binnenstedelijke Ontwikkeling in de Provincie Utrecht
  • Alexander van Steenderen – Wethouder Schiedam, Bouwen, Wonen en Economische Zaken
  • Edwin van Uum, Bureau Het Noordzuiden – trekker Alliantiegesprekken Stedenbaan
  • De trainees van de Provincie Zuid-Holland – kritische blik op rollen van de provincie vanuit het perspectief van de ambtenaren van de toekomst
  • Arie Voorburg (Arcadis) over nieuwe business modellen

Wij nodigen u uit uw eigen verhaal mee te nemen: welke gebiedsopgave heeft u op uw bordje liggen en wilt u morgen in samenwerking met de provincie aanpakken? U kunt tijdens deze middag uw stedelijke opgave(n) intekenen op de kaart van Zuid-Holland.

U kunt zich aanmelden via deze link.