Deeleconomie vs. stadsontwikkeling

Locatie: Pakuis De Zwijger, Amsterdam
02 februari
20:00

De deeleconomie zorgt voor grote veranderingen in de stad. Dat leidt tot kritiek, maar ook tot nieuwe kansen om steden duurzamer, slimmer en leefbaarder te maken. Hoe kunnen we de deeleconomie slim benutten om uitdagingen op het gebied van parkeren, leegstand en sociale cohesie te lijf te gaan? Kunnen stad en de deeleconomie elkaar versterken?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met diverse spelers uit de deeleconomie en gaan we aan de hand van zes thema’s: wonen, werken, winkelen, vrije tijd, welzijn en mobiliteit op zoek naar de kansen voor stadsontwikkeling.

Met onder anderen Victor van Tol (Co-Founder & CEO SnappCar), Desirée Uitzetter (Directeur Gebiedsontwikkeling BPD), Daan Weddepohl (CEO & founder Peerby) en Ger Baron (Chief Technology Officer Gemeente Amsterdam).