Denktank bijeenkomsten Agenda Stad

Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
04 maart

Een gezaghebbende denktank van dertig personen uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, komt regelmatig bij elkaar om een langetermijnperspectief voor de stad te ontwikkelen. De denktank staat onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. De denktank geeft richting aan Agenda Stad en doet uitspraken over de belangrijkste transitieopgaven en uitdagingen voor de steden: wat er voor nodig is om die het hoofd te bieden of daarop te anticiperen.

De denktank komt op 4 of 5 maart bij elkaar.

Lees meer over de denktank