Eén jaar Pact van Amsterdam: de staat van de Stad in de EU

Locatie: Jaarbeurs Utrecht
04 juli
13:30 - 17.00

Op 30 mei 2016 is de Europese Agenda Stad, zoals vastgelegd in het Pact van Amsterdam, aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling. Dit Pact markeert een doorbraak in stedelijk beleid in Europa. Voor het eerst werken steden, lidstaten, de Europese Commissie en Europese instellingen samen aan een gemeenschappelijke stedelijke agenda.

Inmiddels zijn we een jaar verder. Op alle 12 stedelijke thema’s die in het Pact zijn vastgelegd, zijn partnerschappen gestart. Meer dan 200 verschillende Europese steden, ministeries, EU-instellingen en stakeholders werken met enthousiasme samen aan effectiever en efficiënter EU-beleid voor steden. De eerste aanbevelingen van deze partnerschappen op het gebied van betere EU-regelgeving, betere toegang tot EU-fondsen en betere kennisdeling krijgen vorm.

In het kader van het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam organiseren het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het European Urban Knowledge Network (EUKN), Platform31 en de gemeente Utrecht, een bijeenkomst over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad en kijken we vooruit met vertegenwoordigers van verschillende overheden (steden, provincies, ministeries en Europese Commissie) en onderzoeksinstellingen, vooruit naar de toekomstige positie van steden in de Europese beleidsarena.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 juli van 13.30 uur tot 17.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Binnenkort krijgt u een persoonlijke uitnodiging met het programma van de middag.