Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort
22 februari
12:00 - 18:00

Op de Dag van de Stad op 30 oktober 2017 gingen het ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN, Platform31 en de TU Delft van start met het programma Stedelijke Transformatie om woningbouw in bestaande steden te stimuleren en te versnellen. In het programma richten we ons op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven. We maken ruimte voor wonen: nieuwe woonmilieus worden toegevoegd aan de stad die inspelen op de woningvraag. Natuurlijk spelen we in op actuele maatschappelijke vragen, zoals energietransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Met het programma Stedelijke Transformatie gaan we:

Meer informatie vindt u op: ‘Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen’.