Eindcongres Impact van corona op het openbaar bestuur

Locatie:
25 juni
13:30 - 16:30

De wereldwijde coronacrisis dwingt nieuw beleid en keuzes af op diverse terreinen. De impact van de pandemie op het binnenlands bestuur is dan ook enorm. Al in het begin van de coronacrisis is er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden en Platform31 een onderzoeksprogramma opgezet gericht op concrete handelingsperspectieven. Tijdens het eindcongres ‘Impact van corona op het openbaar bestuur’ wordt alle verzamelde kennis gedeeld met beleidsmakers, bestuurders, praktijkprofessionals, collega-wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Coronapapers
Hoe overleeft lokale democratie in quarantaine? Differentieert beleid naar lokale omstandigheden? Verandert de verhouding tussen staat en samenleving? Verschuift het maatschappelijk vertrouwen? En hoe ziet de wereld eruit na corona? Onderzoekers uit een multidisciplinair onderzoeksteam beschreven, analyseerden en duidden deze vraagstukken het afgelopen jaar met de focus op decentrale overheden en hun interacties. Hun prikkelende bijdragen en beschouwingen zijn periodiek gebundeld op Coronapapers.nl.

Het eindcongres: wat gaan we doen?
Tijdens het digitale congres gaan wetenschappers, bestuurders, beleidsmakers en praktijkprofessionals met elkaar in gesprek over bovengenoemde vragen, op zoek naar lessen en handelingsperspectieven voor de wereld tijdens en na corona. In vier rondes en een eindgesprek komen onder leiding van Lene Grooten (&MAES, raadslid GroenLinks in Amsterdam) de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ronde 1: Verschil in verhoudingen
  Wat heeft corona gedaan met de verhoudingen in het bestuur? Welke specifieke rol hebben de regio’s hierin gespeeld? Welke aanpassingen nemen we mee naar het post-corona tijdperk? Een gesprek met Geerten Boogaard (Thorbeckehoogleraar Universiteit Leiden), Boudewijn Steur (directeur Strategie en Kennis COVID-19 bij programma-DG Samenleving en COVID-19) en Wobine Buijs (burgemeester Oss).
 • Ronde 2: Democratie
  Wat betekent de crisis voor de democratie in termen van kansen en bedreigingen voor zowel de democratische instituties als voor burgers? Wat heeft de coronacrisis gedaan met het vertrouwen in de democratie? Met o.a. Tom van der Meer (hoogleraar Universiteit van Amsterdam), Sascha Baggerman (wethouder gemeente Culemborg) en Eric Stokkink (directeur ProDemos).
 • Ronde 3: Leiders & organisatie
  Welke invloed heeft corona op het lokale bestuur? In hoeverre zijn onze decentrale bestuurders crisisbestendig? Welke post-coronastrategieën zijn er in crisistijd al ontwikkeld en wie ‘bewaakt’ die? En wat kunnen we constateren over de communicatie in coronatijd? Met o.a. Marcel Boogers (hoogleraar Universiteit Twente, onderzoeker Necker van Naem), Friso Fennema (directeur communicatie ministerie van I&W) en Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg, voorzitter Wethoudersvereniging).
 • Ronde 4: Staat & samenleving
  Is in coronatijd het vertrouwen van burgers in de overheid veranderd? Hoe tijdelijk of blijvend is een dergelijk effect? Hoe wordt er toegeleefd naar het post-corona tijdperk en wie gaat/gaan daarin voorop? Wat doet 1,5 meter afstand houden met een samenleving? Met o.a. Menno Hurenkamp (onderzoeker Universiteit voor Humanistiek), Tine de Moor (hoogleraar Rotterdam School of Management, Erasmus University) en Thijs van Mierlo (directeur LSA).
 • Eindgesprek
  Vertegenwoordigers van het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Marco Zannoni (directielid COT) en Klaartje Peters (hoogleraar Maastricht University) gaan in op vragen als: Hoe is de lokale/regionale wereld door corona veranderd? Welke tijdelijke regelingen zouden we ook na de crisis moeten behouden? Hoe heeft het bestuur zich in coronatijd gehouden, en welke lessen nemen we mee naar de tijd na corona? En zijn we bestand tegen een volgende grote crisis?

Interesse?
Bent u beleidsmaker, bestuurder of praktijkprofessional? Of hebt u bijvoorbeeld als wetenschapper of als burger speciale interesse in de gevolgen van de coronacrisis voor het openbaar bestuur? Dan is dit eindcongres wellicht iets voor u. U kunt zich hier aanmelden. Kent u anderen die mogelijk interesse hebben in dit eindcongres? Stuur deze uitnodiging dan gerust naar hen door. Een paar dagen voor het congres ontvangt u van ons de link voor deelname aan het congres.