Eindsymposium regionale fase BVNL

Locatie: Utrecht
19 maart
12:30 - 17:00

Het eindsymposium van de regionale fase van BVNL (Beleidsverkenning ruimtelijke versterking van het vestigingsklimaat in Nederland) vindt plaats op 19 maart, tussen 12.30 uur (lunch) en 17.00 uur (borrel) in het Vechthuis, in de Togenzaal, in Utrecht.

Op het eindsymposium bespreken de deelnemers vanuit regio en Rijk de oogst uit de verschillende regio’s. Daarbij wordt onder meer verkend waar overeenkomsten zitten en waar de regio’s verschillen. Tevens is de bijeenkomst de opmaat voor de volgende fase van BVNL waarin een vertaalslag komt naar het niveau van Nederland.

Lees ook het Programma Eindsymposium Regionale fase BVNL.

Graag even per mail ([email protected]) aangeven als je komt.