Empowering Cities & Citizens

Locatie: Rotterdam, Maassilo (6/11) en Erasmus University Campus (7/11)
Startdatum: 06 november - 07 november
08:00

Tweedaagse conferentie tgv het 60-jarig bestaan van het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS).

In een wereld die continu verstedelijkt, doen zich vele uitdagingen en kansen voor. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, proberen we steden vitaal, goed georganiseerd, leefbaar, duurzaam en rechtvaardig te laten zijn. Dat kan alleen met professionals die goed zijn toegerust om met complexe stedelijke uitdagingen om te gaan. Stedelijke specialisten zijn leergierig en streven naar synergie door co-creatie. We zetten in op betere oplossingen op ingewikkelde stedelijke vraagstukken door samenwerking te stimuleren en aan kruisbestuiving van ideeën te doen. We zijn nieuwsgierig hoe steden en samenlevingen leren en kennis co-creëren om aan de actuele opgaven te voldoen en we kijken tijdens de conferentie ook naar hoe dit de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN kan ondersteunen.

Programma

De conferentie vindt op 6 en 7 november plaats in de Maassilo (6 november) en de Erasmus University Campus (7 november). De eerste dag bestaat uit een dagvullend programma met keynote presentaties, plenaire paneldiscussies en ‘breakout sessies’ rondom drie thema’s: mensen, plekken, en kennis (know-how). De tweede dag bestaat uit een ochtend programma met rondetafeldiscussies.

Aanmelden

Meld je aan via de IHS-website en lees daar ook meer over de conferentie.