EUKN-conferentie Energietransitie in de gebouwde omgeving

Locatie: COMM Museum, Zeestraat 82 Den Haag
06 december
09:30 - 16:30
Foto: Andrew Glaser

Op 6 december organiseert het ministerie van BZK in opdracht van het European Urban Knowledge Network (EUKN) een conferentie over energietransitie in de gebouwde omgeving. In het COMM Museum in Den Haag komen Nederlandse en internationale experts bij elkaar om in te gaan op de stand van zaken en uitdagingen van Europese energietransitie.

Het duurzamer maken van de gebouwde omgeving kan onder ander bijdrage aan de Nederlandse en Europese doelstellingen rond CO2-reductie. Het besluit om in 2030 de aardgaskranen in Noord-Nederland dicht te draaien, betekent dat 7,8 miljoen huizen en 1,1 miljoen kantoorgebouwen duurzaam en aardgasvrij gemaakt moeten worden. Ook in andere landen spelen transitievraagstukken. Daarom organiseren EUKN en het ministerie van BZK een conferentie die dit brede vraagstuk vanuit Europees perspectief belicht. Daarbij ligt de nadruk op het verkennen van succesvolle beleidsinstrumenten en het creëeren van maatschappelijk draagvlak voor het grootschalige transformatieproces.

De conferentie richt zich met name op Nederlandse stakeholders. De voertaal is vanwege de Europese insteek Engels. Deelname is gratis. Met name deskundigen en direct betrokkenen bij duurzaamheidsprojecten rond de gebouwde omgeving worden uitgenodigd deel te nemen, inclusief maatschappelijke organisaties. Registreren is mogelijk tot 30 november.

Bekijk het programma (pdf) en schrijf je in voor de conferentie.

Zie voor meer informatie de website van EUKN.