EUKN Policy Lab over Sustainable Use of Land and Nature-based Solutions

Locatie: Wroclaw, Polen
Startdatum: 25 september - 26 september

Op 25 en 26 september vindt in Wroclaw (Polen) het EUKN Policy Lab plaats met als onderwerp Sustainable Use of Land and Nature-based Solutions gekoppeld aan Functional Urban Areas. Het European Urban Knowledge Network (EUKN) organiseert deze bijeenkomst samen met het ministerie van BZK, het Poolse ministerie van Investering en Ontwikkeling en de stad Wroclaw.

Het European Urban Knowledge Network (EUKN EGTC) is een door EU lidstaten gedragen netwerk actief op het snijvlak van stedelijk beleid, onderzoek en praktijkkennis. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is actief lid van dit netwerk. Het EUKN organiseert deze bijeenkomst samen met BZK, het Poolse ministerie van Investering en Ontwikkeling en de stad Wroclaw.

Vragen die onder andere aan de orde zullen komen, zijn:ƒ

  • Hoe kunnen Functional Urban Areas bijdragen aan de vermindering van urban sprawl? (denk o.a. aan lintbebouwing, onder druk staan van landelijke, semi-perifere en urbane gebieden)ƒ
  • Hoe kunnen Functional Urban Areas bijdragen aan implementatie van nature-based solutions?ƒ
  • Hoe kunnen steden elkaar versterken i.p.v. elkaar beconcurreren?ƒ
  • Welke good practices zijn erin Europa op dit vlak?

Tevens wordt voorzien in een interessant praktijk programma met site visits, mogelijkerwijs aan een gecombineerde warmte-en energiecentrale in Siechnice en/of de campagne “Zero Waste -Wrocław is not wasting”

Er zijn 10 plaatsen beschikbaar voor Nederlandse deelnemers. Bent u – of een collega – geïnteresseerd in deelname, dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Mart Grisel ([email protected]) of Elja Diepenbrock ([email protected]).