Expeditie Werken aan Innovatiemilieus

Locatie: The Strip, High Tech Campus, Eindhoven
16 november
10:00 - 17:00

Hoe schep je als stad of regio de beste condities voor innovatie en economische groei? Deze vraag staat centraal tijdens de expeditie Werken aan innovatiemilieus op 16 november op de High Tech Campus in Eindhoven. Zes vooraanstaande specialisten op het gebied van economische innovatie en stedelijke ontwikkeling nemen de deelnemers mee in het belang van de plek voor innovatie.

De bijeenkomst biedt een unieke combinatie van kennisontwikkeling en praktijkreflectie.  De sprekers geven de deelnemers inzicht in de werking van het ondernemend ecosysteem, de waarde van stedelijkheid en strategische samenwerkingen voor economische groei. Met de opgedane kennis reflecteren we na de presentaties op de praktijk van het succesvolle Brainport en op de ingebrachte praktijken van deelnemers. Op deze manier krijgen deelnemers aan de expeditie concrete handvatten aangereikt om zelf te werken aan een innovatiemilieu.

De expertmeeting Werken aan innovatiemilieus is een samenwerking van RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) met bijdragen vanuit Utrecht University School of Economics, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Brainport. De expertmeeting borduurt voort op het onderzoek dat RUIMTEVOLK en PBL recent hebben uitgevoerd naar de kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. Een onderzoek dat is vertaald in een korte interactieve video en zes toegankelijke longreads.

Voor meer informatie: https://ruimtevolk.nl/agenda/expeditie-werken-aan-innovatiemilieus/.