Expertsessie City Deals: Kennis aan tafel!

Locatie: Utrecht
11 mei
16:00 - 19:00

Binnen het netwerk van partners, die samen werken aan City Deals, is veel kennis aanwezig. Eind 2016 ontvingen we tijdens de werkconferentie Agenda Stad het signaal, dat bij deze partners de behoefte leeft om het netwerk te versterken en te leren van elkaars ervaringen. Agenda Stad, Platform31 en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dragen hier graag aan bij en organiseren daarom een netwerksessie rondom enkele City Deals op donderdag 11 mei van 16:00 tot 19:00 uur in Utrecht.

Tijdens deze sessie krijgen we een eerste blik op de bevindingen van de evaluatie door het PBL. We denken samen na over de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en we versterken de samenhang tussen de verschillende City Deals en relevante andere projecten.

Bij het opzetten en realiseren van City Deals worden voortdurend nieuwe inzichten opgedaan op inhoud en op manieren van samenwerking. Door het delen, ontsluiten en ontwikkelen van dergelijke inzichten vergroten we de effectiviteit van de inspanningen in de City Deals. Daarmee wordt de maatschappelijke toegevoegde waarde geoptimaliseerd. De lijst van genodigden bestaat uit een gemêleerd gezelschap vanuit steden, City Deal partners, departementen, Platform31 en PBL. De partners in de afzonderlijke City Deals kunnen onderling bepalen welke mensen aan de sessie deelnemen.