Filosofen agenderen de stad – Diner Pensant

Locatie: Heerlijk Lokaal Apeldoorn
05 juli

Eind vorig jaar verscheen ‘Filosofen Agenderen de Stad‘: tien filosofen formuleerden de vragen die, volgens hen, centraal zouden moeten staan in het stedenbeleid. Ze gaan over ontmoetingen met vreemden, macht, ruimten vol tijd, natuur, techniek en een herwaardering van de politiek.

De bundel riep veel reactie en vooral ook nieuwsgierigheid op. Vandaar dat de initiatiefnemers nu professionals en bestuurders die werken aan de toekomst van de stad in de gelegenheid willen stellen om met de auteurs van gedachte te wisselen over nieuwe vergezichten en handelingsperspectieven.

Tijdens een Diner Pensant op 5 juli in Apeldoorn denken we met de auteurs in kleine groepen voorbij de newspeak en obligate termen als concurrentiekracht, smart city, bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie of sociale cohesie en onderzoeken we de stad als samenleving en organisme en de werkelijke toekomstige vraagstukken die op de politieke agenda thuis horen. De kosten bedragen €45,- (inclusief diner).

Met onder andere: Pieter Hoexum, Jan Hendrik Bakker, Gerard de Vries, Daan Roovers, Lieke Knijnenburg, Govert Derix, Naomi Jacobs en Martijn de Waal

De moderatie is in handen van: Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel), Symone de Bruin (gemeente Almere), Jurgen Hoogendoorn (gemeente Amsterdam), Arjan Raatgever (Platform31), Syd Jordaan (Ministerie van BZK) en Sjors de Vries (RUIMTEVOLK).

Meld je nu al aan via de website van organisator RUIMTEVOLK.