‘Gebiedstransformaties: Ruimte voor Durf en Diversiteit’

Locatie: Den Haag, New Babylon
05 juli
10.30 - 12.30

Hoe gaan we om met de druk op de stad? Hoe gaan we om met de woningvraag en de sterk stijgende huizenprijzen in stedelijke gebieden? Stedelijke gebiedstransformaties zijn vaak ingewikkeld, duur en tijdrovend. Soms wordt daarom (te) snel teruggegrepen naar bouwen ‘in de wei’. Hoe kunnen gebiedstransformaties makkelijker van de grond komen? Welke typen van aanpak en coalitievorming zijn nodig om gebieden succesvol te transformeren? Welke nieuwe/alternatieve instrumenten en financieringsconstructies kunnen daarbij helpen? En wat betekent dit voor de rol van de overheid en de condities waaronder marktpartijen deelnemen? Moet het roer om? Deze vragen staan centraal in het onderzoek ‘Gebiedstransformaties : Ruimte voor Durf en Diversiteit’.

Op deze bijeenkomst gaan we onder leiding van Hans de Jonge graag met u in gesprek over de bevindingen van het onderzoek en bovenstaande vragen. Na de presentatie van het onderzoek volgt een gesprek met de genodigden, inclusief korte pitches door het panel:

 •   Desiree Uitzetter
  Directeur Gebiedsontwikkeling BPD Development
 •   Henk Harms
  Directeur Ontwikkeling en Realisatie DSO, Gemeente Den Haag
 •   Jan Fokkema Directeur NEPROM
 •   Esseline Schieven
  Directeur Verkeer en Openbare Ruimte Gemeente Amsterdam
 •   Manon Janssen
  CEO Ecorys en boegbeeld Topsector Energie
 •   Paul Matthieu
  Ontwikkelmanager Gemeente Nijmegen

  Thema’s:

  1. Welk instrumentarium is nodig voor lastige gebiedstransformaties?

  Wat zijn de belemmeringen? Voldoet het bestaande instrumentarium? Welke andere instrumenten en samenwerkingsvormen kunnen transformaties mogelijk maken?

1

2. Onder welke condities zijn partijen bereid te investeren?

Welke afwegingen spelen bij het maken van investeringsbeslissingen vanuit publieke weg? Wanneer stappen private partijen in?

3. Welke kennis en kunde is nodig om gebiedstransformaties mogelijk te maken?

In hoeverre zijn partijen voldoende toegerust om gebiedstransformaties mogelijk te maken? Hoe is dat te organiseren? Hoe kunnen experimenten daarbij helpen (vervolg op City Deal)?

Agenda:

10:00 uur 10:30 uur

10:40 uur 11:05 uur

12:20 uur

12.30 uur 13:30 uur

Inloop New Babylon met koffie/thee

Welkom en kick-off

Hans de Jonge, emeritus hoogleraar TU Delft / CEO Brink Groep
Bert van Delden, directeur programmadirectie Stad bij het ministerie van BZK

Presentatie onderzoek ‘Ruimte voor durf en diversiteit’

Wouter Jan Verheul en Tom Daamen, TU Delft

Gesprek aan de hand van bovenstaande thema`s met pitches en reacties van panel en zaal
Moderator Hans de Jonge, emeritus hoogleraar TU Delft / CEO Brink Groep

Afsluiting

Bert van Delden, directeur programmadirectie Stad bij het ministerie van BZK

Lunch
Einde bijeenkomst