Grip op de Omgevingswet

Locatie: Theater De Meervaart, Amsterdam
28 september
9:30 - 16:30

Alles wijst erop dat de Omgevingswet niet in 2019, maar later in werking zal treden. En dat is geen overbodige luxe. Dat respijt is hard nodig, want de meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving onder één noemer.

Bent u op zoek naar een overzicht van de beschikbare kennis over de Omgevingsweg in één dag, kom dan op donderdag 28 september naar het Binnenlands Bestuur-congres Grip op de Omgevingswet.

Programma:
Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

09:30   Ontvangst en inschrijven deelsessies
10:00   Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur
10:15   Plenaire sessie – Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Stand van zaken van de Omgevingswet en plan van aanpak.
10:45   Plenaire sessie – Maarten Hoorn en Annette Duivenvoorde (Platform 31) presenteren een praktische toolkit over gezondheid en ruimte
11:15   Koffiepauze
11:45   De structuur Eemsdelta – Jaap Siemons, projectleider provincie Groningen, over hoe industrie en natuur dankzij creatief gebruik van milieunormen de ruimte kregen.
12:15   Debat. Betekent de Omgevingswet voor gemeenten meer bureaucratie of een bevrijding? Debat tussen wethouder Ted van de Loo (Boekel) en Lambert Verheijen, Eerste-Kamerlind en dijkgraaf waterdschap Aa en Maas.
12:45   Lunch
13:45   Deelsessies – 1e ronde
14:45   Deelsessies – 2e ronde
15:45   Plenaire sessie – Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, over de dilemma’s van de omgevingsvisie.
16:15   Plenaire sessie – Wim Daniëls ontleedt het taalgebruik in omgevingsvisies.
16:30   Afsluiting en netwerkborrel

Deelnamekosten
€ 225,- excl. BTW voor abonnees Binnenlands Bestuur
€ 225,- excl. BTW voor niet-abonnees Binnenlands Bestuur

Inschrijven en meer info.