Groene Huisvesters: Circulair renoveren, Bavodorp in Haarlem

Locatie: Online
Startdatum: 19 mei - 19 mei
10:00 - 11:30

Hester ten Zijthoff van Ymere deelt de ervaring met de circulaire renovatie van Bavodorp, een buurt in Haarlem bestaande uit 288 vooroorlogse woningen. De renovatie omvat onder andere het vernieuwen van de funderingen en het energiezuinig maken van de woningen. De toegepaste circulaire maatregelen richten zich op inventarisatie van de mogelijkheden van hergebruik van ‘geoogste’ materialen uit de bestaande woningen en toepassing van nieuwe materialen met een lange levensduur.

C-creators en TU Delft werken met Ymere aan het Handboek circulair renoveren, in opdracht van het Ministerie van BZK en Provincie Noord-Holland. Wouter van Twillert en Merel Stolker presenteren de belangrijkste lessen uit het Handboek.

Meer informatie en aanmelden: https://www.aedes.nl/agendas/2021/05/19-groene-huisvesters-circulair-renoveren-bavodorp-in-haarlem.html