#Hbodiscours: De hogeschool en de stad

Locatie: Den Haag
24 juni
16:00 - 17:30

Op 24 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen van 16.00 tot 17.30 uur in Dudok Den Haag een #hbodiscours over hoe hogescholen bijdragen aan de ontwikkeling van de stad (sociaal, economisch, fysiek-ruimtelijk, ecologisch). Wat doen hogescholen in hun urbanlabs, stadslabs, livinglabs en andere hotspots? En wat zijn de kennisvragen die steden zelf hebben? Hoe kunnen we de verbinding tussen hogeschool en stad verder versterken?

Eén van de gastsprekers is Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het netwerk kennissteden. De bijeenkomst zal worden begeleid door Natasja van den Berg.

Meer informatie over dit evenement op de website van de Vereniging Hogescholen.