Het Grote Agrodebat 2016: Nieuwe verbindingen

Locatie: Bunnik
06 januari
14:00 - 19:00

Op woensdag 6 januari zal voor de vierde keer Het Grote Agrodebat plaatsvinden. Dit jaar met als thema: ‘Nieuwe verbindingen’. Door technische en sociale ontwikkelingen, zoals big data en de digitale sociale netwerken, ontstaan nieuwe mogelijkheden en risico’s. Ook, of misschien wel juist, voor de land- en tuinbouwsector. Deze ontwikkelingen hebben hun oorsprong buiten de sector en nieuwe verbindingen zijn nodig om ze te benutten. Met nieuwe en verrassende verbindingen kan de sector zijn positie als innovator behouden. Hoe kiezen we welke ontwikkelingen de sector passen en wat is er nodig om in deze veranderende wereld een rol van betekenis te spelen?

Meer informatie en aanmelden bij de Wageningen UR