De inclusiviteit van stedelijke innovatie

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
15 juni
20:00

Op vele plekken in de stad geven Stadmakers invulling aan de publieke zaak. Ze maken een plek om samen te komen, doen ingrepen in de publieke ruimte of organiseren alternatieve publieke dienstverlening. De maatschappelijke initiatieven van Stadmakers zorgen voor dynamiek, energie en gemeenschapsvorming, en doen dat veelal in buurten en wijken waar dat niet vanzelfsprekend aanwezig is. Daar ligt gelijk een kritiek punt. Want in hoeverre sluiten de initiatieven aan bij behoefte en belevingswereld van de bewoners in deze delen van de stad.

Deze avond staat de vraag centraal: hoe kunnen Stadmakers hun maatschappelijke initiatieven zo inclusief mogelijk maken? De samenwerking met de gemeente en andere instituties lijkt daarbij vruchtbaar te kunnen zijn.

Deze bijeenkomst gaan er twee korte films over stedelijke innovatie in première. Ze geven een inkijkje in twee mooie stadsinnovatie projecten: LolaLuid en WestSide in Amsterdam Nieuw West.

Tijdens deze avond wordt de zin en onzin van stadsinnovatie onderzocht. De films geven het startpunt van het debat. Onder andere  Stan Majoor gaat in gesprek met de initiatiefnemers van LolaLuid en WestSide over hoe deze projecten zich tot hun omgeving verhouden? Wat zijn hun ervaringen met bewoners, maar ook met de gemeente? Wat willen zij nu eigenlijk bereiken? En hoe zou de samenwerking met de gemeente en andere instituties kunnen bijdragen aan het verbeteren van de inclusiviteit?