Jaar van de Ruimte on tour #1

Locatie: Loppersum
08 april
11:00 - 16:00

Na de aftrap van het Jaar van de Ruimte op 15 januari in Amsterdam kunt u op weg naar de slotbijeenkomst op 15 december in Amersfoort een rondreis door het hele land maken om met elkaar in gesprek gaan over de opgaven en de perspectieven. Tijdens vier regionale bijeenkomsten wordt deze discussie door heel het land gevoerd.

De eerste werkbijeenkomst zal plaatsvinden in Loppersum, het epicentrum van de discussie over de toekomst van dit wingewest. De afgelopen 50 jaar, dus ook in de VINEX periode, heeft heel ons land geprofiteerd van de aardgasbaten. Wat is het toekomst perspectief voor dit gebied? Hoe gaan we om met de spanning tussen veiligheid en ruimtelijke kwaliteit? Hoe sluit de gebiedsopgave aan bij de opgaven uit het openingsbod van het Jaar van de Ruimte, zoals de energietransitie?

Daarover gaat het gesprek. Er wordt ook gesproken over het Manifest2040 in wording van het Jaar van de Ruimte en er wordt gezocht naar nieuwe praktijken, voorbeelden van een nieuwe toekomst van Nederland.

Lees meer op de website van Platform31