Landelijk Congres Openbare Ruimte

Locatie: Leeuwarden
06 oktober

‘Anders denken anders doen’ is het thema van de 13e editie van het Landelijk Congres Openbare Ruimte. Het congres vindt plaats op donderdag 6 oktober 2016 in gaststad Leeuwarden. Tijdens het congres kijken we naar processen en projecten die het ‘anders’ doen. Die zich midden in het veld opstellen en een voorschot nemen op wat straks in het kader van de Omgevingswet en vanuit de samenleving wordt verwacht: een open ruimtelijk planproces en een gezamenlijke visie op de omgeving.

Leer elkaar kennen…
Maar voordat het zover is, moeten de stakeholders elkaar leren kennen. Onderling vertrouwen en een gezamenlijke kijk op de toekomst helpen bij het anders ontwerpen en beheren van de openbare ruimte. In Friesland is de ‘mienskip’ (gemeenschap) onderdeel van de cultuur; samenwerken zit ingebakken in het dagelijks leven. U maakt kennis met de beste praktijkvoorbeelden in een uitgebreid excursieprogramma.

Zowel de procesmatige kant (het denken) als de projectmatige invulling (het doen) krijgen aandacht tijdens het congres. En dat doen wij samen met verschillende partners: ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (o.a. ministerie van IenM, VNG en IPO), de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) en Stadswerk. In het programma is veel aandacht voor de praktijk in Leeuwarden, die we aan de hand van excursies leren kennen. Ook presenteren verschillende andere steden hun best practice en gaan we zelf aan de slag met anders denken en doen.

Meer informatie: www.LCOR.nl